Draudimas

Atgal
MB "Riaturas plius" dirba su draudimo kompanija "Compensa Life Vienna Insurance Group SE".

Baltijos šalyse „Compensa Life Vienna Insurance Group SE“ veikia nuo 1993 metų, o nuo 2001 m. bendrovės filialas veiklą vykdo ir Lietuvoje.„Compensa Vienna Insurance Group“ kelionių draudimu draudžiami apdraustųjų turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Konkretus draudimo objektas priklauso nuo konkrečiam apdraustajam suteikiamų draudimo apsaugos priemonių, detalizuojamų Taisyklių specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo sutartyje.

Apsidraudus Kelionių draudimu, suteikiama draudimo apsaugą Lietuvos pilietybę turintiems asmenims (taip pat šalių susitarimu užsienio šalių piliečiams), keliaujantiems už Lietuvos Respublikos ribų, kelionėse po Europą ir Viduržemio jūros baseino valstybes, taip pat, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, kelionėse po visą pasaulį.

Mes siūlome Jums rinktis iš 3-jų variantų - pagrindinis (draudimo suma 30.000 euro - pirmai medicininei pagalbai), standartinis (50.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir bagažo draudimą) arba liuksas (75.000 euro + papildomai galima rinkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės, bagažo draudimą ir neįvykusios kelionės draudimą).

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

DRAUDIMO IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMO SUŽALOJIMŲ ATVEJAIS LENTELĖ

 

Įvestas privalomasis sveikatos draudimas Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems gauti vizą į Rusiją arba Baltarusijos Respubliką. Lietuvos piliečiai, norėdami gauti vizą, kreipiasi į Vizų centrą ar Baltarusijos Respublikos konsulatą, kur privalo pateikti sveikatos draudimo polisą.

Mes siūlome įsigyti privalomą draudimą ypač palankiomis kainomis. Draudimą galima padaryti tiek dienų kiek Jums reikia. Taip pat siūlome įsigyti lengvatinius draudimus į Rusiją, Europą/Rusiją, Baltarusiją, Baltarusiją tranzitinį 3, 6 ar 12 mėnesiams.

Lengvatinis draudimas
  3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Rusija 19 27 37
Rusija + Europa 20 29 41
Baltarusija 9 17 22
Baltarusija tranzitinis 3 6 9

Pastabos:

  • Lengvatinis draudimas į Rusiją galioja daugkartiniams važiavimams: per 3 mėn. – 90 dienų; per 6 mėn. – iki 90 dienų; per vienerius metus – iki 180 dienų. Apsauga galioja pirmus 90 dienų iš eilės, skaičiuojant nuo kelionės pradžios.
  • Lengvatinis draudimas metams į Baltarusiją galioja 365 dienas, bet buvimas Baltarusijos teritorijoje apribojamas iki 180 dienų. Vienos išvykos trukmė negali viršyti 30 parų.
Draudimo forminimo sąlygos:
Draudimo sutartis gali būti sudaryta Draudėjo ar Apdraustojo naudai, sudarant Draudimo sutartį pagal LIUKSO variantą (draudimo suma 75.000 Euro).
Neįvykusios kelionės išlaidų ir kelionės jungties praradimo draudimo  sutartis gali būti sudaryta likus ne mažiau kaip 14 dienų iki užsienio kelionės.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai

Ką daryti, jei draudžiamasis įvykis nutiko keliaujant?

Jei keliaudami patyrėte traumą ar susirgote, kuo skubiau kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą arba skambinkite bendraisiais pagalbos telefonais: 112 (Europoje) ar 911;
Gydymo įstaigoje paprašykite dokumento, kuriame būtų nurodyti šie duomenys:
- paciento vardas ir pavardė;
- įvykio data ir kreipimosi data;
- gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas;
Pasiimkite apmokėjimą įrodančių dokumentų – sąskaitų, kvitų – originalus.

Praneškite draudimo įmonei "Compensa" apie įvykį paskambinę trumpuoju numeriu 19111 (būdami užsienyje, skambinkite numeriu +370 5 249 1911);

Žalų administravimo padaliniai:
Vilniuje - Ukmergės g. 280, Vilnius, 2 aukštas
Kaune - Savanorių pr. 68, Kaunas, 2 aukštas

Norėdami gauti kompensaciją už patirtas medicinines išlaidas, išsaugokite gautų dokumentų originalus ir pateikite juos mums grįžę iš kelionės (30 kalendorinių dienų bėgyje).

Draudimo išmoka mokama, kai:

  • gauti visi reikalingi dokumentai, patvirtinantys draudžiamojo įvykio ir/arba draudėjo/apdraustojo atsakomybės faktą;
  • Draudėjas arba nukentėjęs (naudos gavėjas) yra pateikęs prašymą išmokėti draudimo išmoką;
  • pateikti ir/arba turimi žalos faktą ir dydį patvirtinantys dokumentai;
  • išreikštas asmens sutikimas su jo ypatingųjų asmens duomenų tvarkymu (žalos asmeniui padarymo atveju);
  • pateiktos gydymo paslaugų suteikimą, vaistų pirkimą ir kitų su asmens sveikata susijusių paslaugų ir prekių įsigijimą bei apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos ir kiti dokumentai, susiję su asmens žala (medicinos ekspertų išvados, nedarbingumo pažymos ir kt.).
  • gauti kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (pvz., dokumentai, pagrindžiantys negautas pajamas ir pan.).

Draudimo išmoka mokama per:

atitinkamos draudimo rūšies taisyklėse nurodytus terminus, tačiau ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Draudikas gauna visą informaciją, reikalingą bei reikšmingą nustatant Draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes bei nuostolio dydį. Jei pagal draudimo sutartį draudimo išmoka yra išmokama periodiškai, tai šis laikotarpis taikomas pirmos išmokos dalies išmokėjimui.